event image event image

Na poniższych stronach przedstawiono pełną ofertę wydawniczą Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Na niniejszym portalu nie można zamawiać wydawnictw PTPiREE - służy do tego portal ptpiree.pl/oferta - a jedynie zapoznać się z pełną ofertą PTPiREE, oraz zamówić nieodpłatne wersje elektroniczne nowych albumów PTPiREE - w tej chwili jest to: Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50-120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50-120 (PTPiREE-27-2017).


Albumy typizacyjne

Od momentu swego powstania PTPiREE podjęło się koordynacji działań związanych z opracowywaniem albumów typizacyjnych elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia oraz stacji elektroenergetycznych SN/nn. Albumy typizacyjne opracowywane są przez biura projektów zgodnie z zaleceniami, wytycznymi oraz w ścisłej współpracy z Towarzystwem. Wszystkie projekty robocze opiniowane są przez właściwe Zespoły PTPiREE: Zespół ds. linii napowietrznych lub Zespół ds. stacji elektroenergetycznych SN/nn.

Albumy typizacyjne finansowane są przez producentów i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. PTPiREE jako koordynatora działań typizacyjnych określa potrzeby aktualizacji (opracowania nowych) albumów poprzez kontakt z OSD i biurami projektów.

Obecnie w ofercie PTPiREE znajduje się 26 albumów typizacyjnych zawierających łącznie 96 tomów.


Wydawnictwa książkowe

PTPiREE jest zarejestrowane w krajowym systemie ISBN jako wydawca wydawnictw zwartych pod numerem 925667. W chwili obecnej w ofercie Towarzystwa znajduje się 13 książek, poświęconych głównie technice, ale także zagadnieniom ekonomii oraz analizom prawnym.


Biuletyn branżowy "Energia Elektryczna"

Najważniejszą publikacją PTPiREE jest, wydawany nieprzerwanie od 1992 roku, Biuletyn Branżowy „Energia Elektryczna” (do 2006 roku Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej „Energia Elektryczna, Klient, Dystrybucja, Przesył”). Prezentowana w nim jest problematyka elektroenergetyczna, zarówno z zakresu zarządzania, ekonomii, obsługi klientów, jak i techniki. Średni nakład Biuletynu w 2016 roku to 1000 egzemplarzy.


Instrukcje Prac Pod Napięciem (Instrukcje PPN)

W ramach wdrażania i propagowania nowych technologii Towarzystwo opracowało 7 zestawów instrukcji do Prac Pod Napięciem. Przedmiotem instrukcji są zasady organizacji i wykonywania prac pod napięciem (PPN) przy liniach napowietrznych, kablowych oraz urządzeniach elektroenergetycznych. Instrukcje przeznaczone są dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach dozoru i eksploatacji, organizujących oraz wykonujących prace pod napięciem. Każda instrukcja zawiera szczegółowe karty technologiczne stosowane przy wykonywaniu PPN.


Instrukcje

Oprócz Instrukcji PPN PTPiREE opracowało 18 instrukcji eksploatacji linii napowietrznych, kablowych, stacji, urządzeń oświetlenia zewnętrznego, układów zasilających, instalacji sprężonego powietrza, badania zakłóceń,  ochrony przeciwpożarowej ...